»   » పవన్ నిర్ణయం తప్పే, మేమున్నాం : చిరంజీవి

పవన్ నిర్ణయం తప్పే, మేమున్నాం : చిరంజీవి

Posted By:
Subscribe to Filmibeat Telugu

  హైదరాబాద్: సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో వేడుకలో చిరంజీవి పవన్ కళ్యాణ్ గురించి ఓ ఆసక్తికరమైన విషయం చెప్పుకొచ్చారు. సినిమాల్లోకి రాక ముందు కల్యాణ్ ఫ్యూచర్ డిసైడ్ చేసుకునే తరుణంలో ఒకరోజు నా దగ్గరకు వచ్చాడని, డైరెక్టర్ అవుతానన్నాడని చిరంజీవి గుర్తు చేసుకున్నారు.

  డైరెక్టర్ కావాలనే కోరిక ఎప్పుడైన తీర్చుకోవచ్చు....కానీ మా అబ్జర్వేషన్ ప్రకారం తనని యాక్టర్ అవమని చెప్పాను, నేను చెప్పిన వెంటనే కల్యాణ్ కన్విన్స్ అవడమే కాదు, తర్ఫీదు కూడా పొందాడు. చాలా కష్టపడ్డాడు కాబట్టే ఈరోజు ఇలా అందరితో ఆదరింపబడుతున్నాడని చిరంజీవి తెలిపారు.


  ఫోటో గ్యాలెరీ : సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో లాంచ్


  పవన్ రెండు, మూడేళ్లలో సినిమాలు మానేస్తానని చెప్పాడని నేను విన్నాను, ఎక్కడో కూడా చదివాను. ఆ నిర్ణయం కరెక్ట్ కాదు. పవన్ అన్నయ్యగా తనకు నేనిచ్చే సలహా ఏంటంటే 'నువ్వు ఏ రంగంలో అయినా రాణిస్తావు. మంచి ఉన్నతులకు చేరుకుంటావు. అంతమాత్రాన ఇంత మందిని అలరించే సినిమా రంగాన్ని మాత్రం దూరం చేసుకోవద్దు అన్నారు.


  నీ కెపాసిటీ నీకంటే ప్రేక్షకులకే బాగా తెలుసు. జోడు గుర్రాలపై స్వారీ చేసే కెపాసిటీ నీకుంది. ఇది నేను నీకిచ్చే సూచన కాదు. సలహా మాత్రమే. ఇంత మందిని నువ్వు డిసప్పాయింట్ చేయవని అనుకుంటున్నాను. అవకాశం ఉన్నంత వరకు జోడు గుర్రాల స్వారీ చెయ్..నీతో పాటు మేమంతా ఉన్నాం. తమ్ముడు నా మాట తను కాదంటాడని నేను అనుకోవడం లేదు చిరంజీవి వ్యాఖ్యానించారు.


  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్


  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్


  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్


  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్


  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్

  చెక్క గుర్రంపై పవన్ కళ్యాణ్ మోజు: అలీ ఫన్నీ కామెంట్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్

  సర్దార్ గబ్బర్ సింగ్ ఆడియో రిలీజ్ ఫోటోస్


  English summary
  Chiranjeevi about Pawan Kalyan Movie and political career.
   

  తక్షణ సినీ వార్తలు, మూవీ రివ్యూలను రోజంతా పొందండి - Filmibeat Telugu

  X
  We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Filmibeat sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Filmibeat website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more