జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్

  By Rajababu A
  | Published: Thursday, June 24, 2021, 23:43 [IST]
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  1/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  2/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  3/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  4/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  5/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  జిమ్‌లో భార్యతో కలిసి సోను సూద్.. సమాజ సేవకు సహకరిస్తున్న ఆయన సతీమణి ఫోటోలు వైరల్
  6/15
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు.  కరోనా కష్ట సమయంలోను, లాక్‌డౌన్, కర్ఫ్యూ లాంటి పరిస్థితుల్లో సమాజ సేవకు శ్రీకారం చుట్టిన నటుడు సోనుసూద్ ఎంతో మందిని అన్ని రకాలుగా ఆదుకొన్నారు. ఆర్థికంగా, వైద్యపరంగా, వలసదారులను తమ ఊరికి చేర్చడం లాంటి ఎన్నో పనులు చేసి దేశవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు అందుకొన్నారు. తాజాగా ముంబైలో లాక్‌డౌన్ ఎత్తి వేయడంతో భార్య సోనాలి సూద్‌తో కలిసి జిమ్‌లో వర్కవుట్స్ చేస్తూ కనిపించారు. ఈ సందర్భంగా వారిద్దరి ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. 
  నటుడు, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్, విలన్ సోను సూద్ గురించి కొత్తగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ...
  Loading next story
  Go Back to Article Page
   
  న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
  Enable
  x
  Notification Settings X
  Time Settings
  Done
  Clear Notification X
  Do you want to clear all the notifications from your inbox?
  Settings X