ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)

  By Rajababu A
  | Published: Monday, January 16, 2023, 20:01 [IST]
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  1/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  2/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  3/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  4/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  5/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  ఘనంగా పవన్ కల్యాణ్ కనుమ పండుగ.. గోపూజ చేసి.. గోమాతతో పవర్ స్టార్ అలా (ఫోటోలు)
  6/7
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక. జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ సంక్రాంతి కనుమ పండుగను సంప్రదాబద్దంగా వ్యవసాయ క్షేత్రంలో జరిపారు. గోపూజ నిర్వహించారు. ఆవులకు స్వయంగా అరటిపళ్ళు నోటికి అందించారు.గోష్ఠంలోని అన్ని గోవులకు మేత వేశారు.
  కనుమ అంటే పశుపక్ష్యాదులను గౌరవించే పండుగ. రైతుకు వ్యవసాయంలో సాయంచేసే పశువులను ఆరాధించే వేడుక....
  Loading next story
  Go Back to Article Page
   
  న్యూస్ అప్ డేట్స్ వెంటనే పొందండి
  Enable
  x
  Notification Settings X
  Time Settings
  Done
  Clear Notification X
  Do you want to clear all the notifications from your inbox?
  Settings X